Velkommen til Rønnede Sportsrideklub

RØSK fusionerer med HKR pr. 1/7 2021.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 4. maj 2021

Kære medlemmer, herved indkaldes til ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 18.00 til ca. kl. 19.00
på adressen Østerskovvej 32, 4682 Tureby.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for året 2022
  – Bortskaffelse af senior/junior kontingent. Kontingent fastsættes til 250 kr. uanset alder
 5. Behandling af indkomne forslag
  -Forslag om ændring af vedtægtsbestemmelsen ”Klubbens hjemsted er: Faxe kommune”.Se bilag 1.
 6. Valg af bestyrelsen. På valg er:
  Næstformand, Dorthelill
  Kassere, Niels
  Bestyrelsesmedlem, Susanne
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af diverse udvalg
 9. Valg af bilags kontrollør og suppleant
 10. Eventuelt – opbevaring af klubbens materialer

Herefter kåring af rangliste vindere

Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 4. maj 2021.

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag d. 4. maj 2021. Ligeledes på adressen Østerskovvej 32, 4682 Tureby. Ca. kl. 19.15
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Behandling af forslag om fusionering

Vi håber på godt vejr så vi kan mødes udendørs og overholde alle corona-restriktioner, derfor vil vi også gerne bede jer om at tilmelde jer til generalforsamlingerne, enten på sms til Nanna på 27646150 eller mail formanden.roennedesportsrideklub@yahoo.com  Senest mandag d. 3. maj.

Rangliste vindere 2019


Ranglistevindere:
Spring – pony: Nicole Isaksen – Jaris Lokiro 181 point.
Spring – hest: Dorthelill M. Petersen – Wonderful Star-Light 69 point
Dressur: Nanna Pedersen – Ronja 24 point
Military, bredde, cups: Mathilde Steen Hansen – Ballinaclogh Star 54 point

Rangliste vindere 2018

Dressur Nanna Camilla Pedersen/ Ronja Spring Alberte Holm/Tabasco

Nanna Camilla Pedersen og Alberte Holm rangliste vindere 2018

Herudover blev der delt medaljer ud til alle ryttere der i årets løb har været ude og repræsentere klubben.


Der afholdes generalforsamling for Rønnede Sportsrideklub 
mandag den. 25/2-19 kl. 19. 


I rytterstuen på Druebrogaard. Karisevej 128, 4690 Haslev (Dalby) Vi fra bestyrelsen håber at i er mange der vil møde op da vi skal have kåret vores rangliste vindere. Man må gerne møde op selv om man ikke ønsker at være en del af bestyrelsen.


Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen, samt junior udvalg. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af diverse udvalg
9. Valg af bilagskontrollør og suppleant
10. Eventuelt
Kåring af ranglistevinder i Rønnede Sportsrideklub året 2018
Nuværende bestyrelse:
Ad 6.Kasserer: Niels Ingerslev er på valg, modtager genvalg.
Ad 6.Bestyrelses medlem: Christina Grejsmark Andersen er på valg, modtager genvalg

Ad 6. Næstformand Christel Lykke Holm er på valg, modtager genvalg.
Ad 6. Suppleant:Nanna Camilla Pedersen er på valg, modtager genvalg. 
Nuværende Junior udvalg:
Mathilde Steen Hansen, er på valg. 
Alberte Holm, er på valg.