Velkommen til Rønnede Sportsrideklub

Nyheder!

Udskydelse af generalforsamlingen.
Kære Alle, vi må desværre se os nødsaget til udskyde generalforsamlingen og kåring af rangliste vindere, til efter påske.
Vi melder hurtigt muligt ud med dato og tidspunkt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer
Det er tid til årets ordinære generalforsamling.

Vi håber på godt vejr så vi kan mødes udendørs i henhold til gældende corona-restriktioner. Vi henstiller til at man holder afstand og anvender mundbind.

Grundet de nuværende restriktioner med forsamlingsloft bedes tilmelding til generalforsamlingen ske til formanden på sms til 27646150 eller mail formanden.roennedesportsrideklub@yahoo.com
Senest lørdag den 27. marts. Af samme grund må der tages forbehold for evt. udskydelse af generalforsamlingen hvis gældende restriktioner ikke tillader afholdelse af denne.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for året 2022
  – Bortskaffelse af senior/junior kontingent. Kontingent fastsættes til 250 kr. uanset alder.
 5. Behandling af indkomne forslag
  -Forslag om ændring af vedtægtsbestemmelsen ”Klubbens hjemsted er: Faxe kommune”. Se bilag 1.
 6. Valg af bestyrelsen. På valg er:
  Næstformand, Dorthelill
  Kassere, Niels
  Bestyrelsesmedlem, Susanne
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af diverse udvalg
 9. Valg af bilags kontrollør og suppleant
 10. Eventuelt
  – Opbevaring af klubbens materialer

Kåring af rangliste vinderne finder sted efter generalforsamlingen.

Rangliste vindere 2019
Ranglistevindere:
Spring – pony: Nicole Isaksen – Jaris Lokiro 181 point.
Spring – hest: Dorthelill M. Petersen – Wonderful Star-Light 69 point
Dressur: Nanna Pedersen – Ronja 24 point
Military, bredde, cups: Mathilde Steen Hansen – Ballinaclogh Star 54 point

Rangliste vindere 2018

Dressur Nanna Camilla Pedersen/ Ronja Spring Alberte Holm/Tabasco

Nanna Camilla Pedersen og Alberte Holm rangliste vindere 2018

Herudover blev der delt medaljer ud til alle ryttere der i årets løb har været ude og repræsentere klubben.


Der afholdes generalforsamling for Rønnede Sportsrideklub 
mandag den. 25/2-19 kl. 19. 


I rytterstuen på Druebrogaard. Karisevej 128, 4690 Haslev (Dalby) Vi fra bestyrelsen håber at i er mange der vil møde op da vi skal have kåret vores rangliste vindere. Man må gerne møde op selv om man ikke ønsker at være en del af bestyrelsen.


Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen, samt junior udvalg. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af diverse udvalg
9. Valg af bilagskontrollør og suppleant
10. Eventuelt
Kåring af ranglistevinder i Rønnede Sportsrideklub året 2018
Nuværende bestyrelse:
Ad 6.Kasserer: Niels Ingerslev er på valg, modtager genvalg.
Ad 6.Bestyrelses medlem: Christina Grejsmark Andersen er på valg, modtager genvalg

Ad 6. Næstformand Christel Lykke Holm er på valg, modtager genvalg.
Ad 6. Suppleant:Nanna Camilla Pedersen er på valg, modtager genvalg. 
Nuværende Junior udvalg:
Mathilde Steen Hansen, er på valg. 
Alberte Holm, er på valg.