Velkommen til Rønnede Sportsrideklub

Nyheder!

Kære alle medlemmer
Bestyrelsen har besluttet at holde ranglisten åben for indberetning af resultater fra hele 2020, indtil den 15. august. Ranglisten opdateres senest 30. august, og opdateres herefter som vanlig.
Hilsen Bestyrelsen

Rangliste vindere 2019
Ranglistevindere:
Spring – pony: Nicole Isaksen – Jaris Lokiro 181 point.
Spring – hest: Dorthelill M. Petersen – Wonderful Star-Light 69 point
Dressur: Nanna Pedersen – Ronja 24 point
Military, bredde, cups: Mathilde Steen Hansen – Ballinaclogh Star 54 point

Rangliste vindere 2018

Dressur Nanna Camilla Pedersen/ Ronja Spring Alberte Holm/Tabasco

Nanna Camilla Pedersen og Alberte Holm rangliste vindere 2018

Herudover blev der delt medaljer ud til alle ryttere der i årets løb har været ude og repræsentere klubben.


Der afholdes generalforsamling for Rønnede Sportsrideklub 
mandag den. 25/2-19 kl. 19. 


I rytterstuen på Druebrogaard. Karisevej 128, 4690 Haslev (Dalby) Vi fra bestyrelsen håber at i er mange der vil møde op da vi skal have kåret vores rangliste vindere. Man må gerne møde op selv om man ikke ønsker at være en del af bestyrelsen.


Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen, samt junior udvalg. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af diverse udvalg
9. Valg af bilagskontrollør og suppleant
10. Eventuelt
Kåring af ranglistevinder i Rønnede Sportsrideklub året 2018
Nuværende bestyrelse:
Ad 6.Kasserer: Niels Ingerslev er på valg, modtager genvalg.
Ad 6.Bestyrelses medlem: Christina Grejsmark Andersen er på valg, modtager genvalg

Ad 6. Næstformand Christel Lykke Holm er på valg, modtager genvalg.
Ad 6. Suppleant:Nanna Camilla Pedersen er på valg, modtager genvalg. 
Nuværende Junior udvalg:
Mathilde Steen Hansen, er på valg. 
Alberte Holm, er på valg.